Partneriaid a phrosiectau

Gweithredu dros Blant

Yn 2015 cawsom rodd o arian ac offer camera. Felly, galluogwyd ni i gydweithio ar brosiect peilot gyda Gweithredu dros Blant i roddi cyfleoedd i blant gael cysylltiad gyda mulod a chofnodi eu hymweliadau.

Bu’r plant yn gweithio gyda amryw o’n mulod ar wahanol safleoedd. Dyma rhai o’r ffotograffau a’r adborth a gafwyd.
afc3YardVisit2

“I liked taking pictures on this visit”

“I enjoyed all of it!”

“I liked seeing other donkeys – how are the ones we saw last time?”

If you could visit us again what would you most like to do?

“Hang out with the donkeys”

Is there anything else we could have done to make your visit more enjoyable?

“Taking the donkeys for a walk”

“More walking with the donkeys”

“Nothing I liked all of it”


Cist Gwynedd
Cist Gwynedd

Yn 2015 sicrhawyd grant gan Cist Gwynedd a ddefnyddiwyd i ddatblygu ein hadnoddau a’n gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch. Hefyd datblygwyd ein gwefan a chynhyrchwyd taflen ragarweiniol.

Moel y Ci
Moel y Ci

Yn ystod haf 2015 aethom a thri o’n mulod i Fferm Moel y Ci yn Nhregarth.Treuliodd y mulod haf bendigedig yno a defnyddiwyd y llwybrau o amgylch Moel y Ci i arwain teithiau tywys a chadw’r mulod yn heini.

Defnyddiwyd yr ysgubor yn Moel y Ci i gynnal nifer o Ddiwrnodau Agored, sesiynau hyfforddi a’n Clwb Sadwrn.

Edrychwn ymlaen yn 2016 i’r mulod ddychwelyd i Moel y Ci. Byddwn yn trefnu rhaglen o weithgareddau rheolaidd a diwrnodau agored.

Teulu Ni
Teulu Ni

Yn ystod 2015 cynigwyd cyfleoedd i deuluoedd a oedd yn gweithio gyda Teulu Ni yng Ngwynedd ymwneud a’r mulod. Treuliodd rieni a phlant amser yn yr awyr agored yng nghwmni’r mulod, yn helpu i ofalu amdanynt a mynd a nhw am dro.


Clwb Sadwrn

Yn ystod haf a hydref 2015,tra roedd gan Mulod Eryri rhai mulod yn Moel y Ci , cynhaliwyd Clwb Sadwrn ar gyfer bobol ifanc gan nifer o wirfoddolwyr.
Mae’r Gymdeithas Brid Mulod yn gweithredu cynllun gobrwyo er datblygu gwybodaeth a gofal am fulod.Cynhaliwyd gweithgareddau ymarferol yn y Clwb Sadwrn gan gynnwys nifer o itemau s’yn gynwysiedig yng Nghynllun Efudd y Gymdeithas Brid Mulod.

Dyma a waned:

  • Iechyd a Diogelwch tra’n ymwneud a mulod
  • Sut i dywys mul
  • Adnabod planhigion gwenwynig
  • Brwsys a brwsio mul
  • Traed mulod ac ymweliad gan y ffarier