hazel snowdonia donkeys

hazel-welsh

Posted on

Hazel

Oedran: 20+
Rhyw: Jenny
Uchder: 10hh
Lliw:Skewbald
Disgrifiad:
Daeth Hazel atom yn 2014 gyda Willow . Roedd yn hen asyn trist gyda traed dolurus a chroen sensitif. Mae hi bellach yn edrych yn iach ac yn hapus yn ei chartref maeth lle mae’n cael ymweliadau rheolaidd gan y milfeddyg a’r gôf i gynnal ei hiechyd da .